คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2553-2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2012 เวลา 13:25 น.กรรมการสภาชุดนี้มีวาระสามปีจะครบวาระในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖