รายละเอียด ของ ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติค่า
ชื่อข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์Regulation_2558_02.pdf
ขนาดของไฟล์2.66 MB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างsoontorn
สร้างเมื่อ: 11/25/2015 12:23
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต798 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 08/12/2018 07:53
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum