รายละเอียด ของ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ฯ
คุณสมบัติค่า
ชื่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ฯ
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์Regulation_2559_01.pdf
ขนาดของไฟล์3.73 MB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างsoontorn
สร้างเมื่อ: 06/09/2016 13:07
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต418 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 06/09/2016 13:08
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum