รายละเอียด ของ 07 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
คุณสมบัติค่า
ชื่อ07 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์Command_2560_07.pdf
ขนาดของไฟล์323.62 kB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างsoontorn
สร้างเมื่อ: 04/03/2017 10:54
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต63 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/03/2017 10:54
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum