รายละเอียด ของ 01 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
คุณสมบัติค่า
ชื่อ01 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์Notice_2562_01.pdf
ขนาดของไฟล์324.53 kB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างsoontorn
สร้างเมื่อ: 04/30/2019 12:12
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต278 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/30/2019 12:13
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum