งานประชุมและประชาสัมพันธ์
Webmaster

ที่อยู่:
งานสภาและประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14) ชั้น 8
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง
อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
76000

โทรศัพท์: 032-493-300 ต่อ 1122 (หัวหน้างาน), 032-493-29
แฟกซ์: 032-493-298