รายละเอียด ของ 01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คุณสมบัติค่า
ชื่อ01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คำอธิบาย

ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2560

ชื่อไฟล์เชื่อมต่อ ถึง 20170117_Policy_Integrity_and_Transparency2560PBRU.pdf
ขนาดของไฟล์Link
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: link)
ผู้สร้างwannapong
สร้างเมื่อ: 02/08/2017 09:31
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต454 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/03/2017 10:23
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum