รายละเอียด ของ เอกสารการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563
คุณสมบัติค่า
ชื่อเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์02_63_170263.pdf
ขนาดของไฟล์61.38 MB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างsoontorn
สร้างเมื่อ: 03/23/2020 09:47
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต444 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/23/2020 09:48
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum