รายละเอียด ของ 01 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙)
คุณสมบัติค่า
ชื่อ01 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙)
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์Notice_2563_01.pdf
ขนาดของไฟล์672.9 kB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างsoontorn
สร้างเมื่อ: 11/25/2020 22:34
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต413 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 11/25/2020 22:34
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum