รายละเอียด ของ 07 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๓
คุณสมบัติค่า
ชื่อ07 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๓
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์Regulation_2563_07.pdf
ขนาดของไฟล์1.74 MB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างsoontorn
สร้างเมื่อ: 01/14/2021 17:31
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต508 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 01/14/2021 17:31
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum