รายละเอียด ของ 01 ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีฯ (ฉบับที่ 2) 2564
คุณสมบัติค่า
ชื่อ01 ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีฯ (ฉบับที่ 2) 2564
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์Notice_2564_01.pdf
ขนาดของไฟล์332.31 kB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างsoontorn
สร้างเมื่อ: 05/20/2021 14:42
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต330 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 05/20/2021 14:45
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum