รายละเอียด ของ เอกสารการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565
คุณสมบัติค่า
ชื่อเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์01_65_19012565.pdf
ขนาดของไฟล์29.68 MB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างsoontorn
สร้างเมื่อ: 02/14/2022 15:12
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต168 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/14/2022 15:15
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum