รายละเอียด ของ เอกสารการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565
คุณสมบัติค่า
ชื่อเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์02_65_21022565.pdf
ขนาดของไฟล์66.96 MB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างsoontorn
สร้างเมื่อ: 04/08/2022 22:46
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต82 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/08/2022 22:46
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum