รายละเอียด ของ เอกสารการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2565
คุณสมบัติค่า
ชื่อเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2565
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์05_65_23052565.pdf
ขนาดของไฟล์50.57 MB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างsoontorn
สร้างเมื่อ: 05/26/2022 18:42
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต76 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 05/26/2022 18:42
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum